Author: Đức Huy

Tác giả

  • Đức Huy

    Đức Huy sinh sống tại Tây Ninh là công tác viên Copywriter tại Địa Chỉ Vàng phụ trách viết review, đánh giá, xếp hạng các dịch vụ. Anh có sở thích coi đá bóng và chơi bóng đá cùng bạn bè. Anh đã có 4 năm kinh nghiệm về copywriter và cộng tác với nhiề trang báo nổi tiếng.