Author: Khả Ái

Tác giả

  • Khả Ái

    Khả Ái, hiện là chuyên viên copy writer có nhiều năm kinh nghiệm trong biên soạn nội dung về review đánh giá, so sánh. Có cái nhìn sâu sắc nhằm đem lại lợi ích cho người dùng có được thông tin hữu ích. Cô có sở thích chơi tenic, cầu lông. Cô đã từng cộng tác với nhiều báo lớn như Đại thế Kỷ,..