Diachivang.org là Trang review Toplist đầy đủ và khách quan nhất. Website đưa ra những quy định về bản quyền, hy vọng bạn sẽ tham khảo để có thêm những thông tin cần biết.

Quy định về bản quyền bài viết

Diachivang.org đặt ra những quy định riêng về bản quyền bài viết. Trong đó có quyền của tác giả đối với bài viết của Địa chỉ Vàng và quyền của website Diachivang.org đối với bài viết. 

Quyền của tác giả đối với bài viết của Địa chỉ vàng

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo, sở hữu. Tác giả sẽ có những quyền lợi riêng biệt đối với những bài viết của mình trên website Địa chỉ vàng. Trong đó, có thể kể đến:

 • Tác giả có quyền sản xuất, lựa chọn công bố hoặc không đối với các bài viết của mình trên website.
 • Tác giả có quyền kiểm soát những đối tượng sao chép bài viết của mình dưới mọi hình thức và có thể đồng ý hoặc không đồng ý việc các đối tượng khác sao chép, tái bản thông tin.
 • Tác giả có quyền sáng tạo và được công nhận bài viết trên Địa chỉ vàng là của mình bằng cách đính kèm tên, bút danh dưới các bài viết đó.
 • Tác giả được quyền điều chỉnh các thông tin về bài viết của chính mình trên website Diachivang.org.

Quyền của website Diachivang.org đối với bài viết

Quyền của website Diachivang.org đối với bài viết được xác định qua các điều khoản và chính sách được đơn vị chia sẻ. Website Diachivang.org cần đảm bảo các quyền đối với bài viết trên trang website như:

 • Trang website Diachivang.org có quyền quyết định bài viết đó có được công bố công khai hay không.
 • Địa chỉ vàng được cấp quyền chỉnh sửa bài viết để đảm bảo tính chính xác về thông tin.
 • Trang website này có quyền xóa bài viết trong một số trường hợp cần thiết.
 • Trang Địa chỉ vàng có quyền sử dụng lại bài viết đã được đăng trong các tài liệu khác
 • Trang web có quyền phân phối bài viết trên các nền tảng khác nhau.

Quy định về chia sẻ bài viết của Địa chỉ vàng

Dưới đây là một số quy định về chia sẻ bài viết của Địa chỉ vàng để đảm bảo quyền lợi cho website của chúng tôi. Hy vọng bạn tham khảo và tuân thủ theo những quy định được đưa ra.

 • Bằng cách nhấp vào link trang web Diachivang.org, nghĩa là bạn điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật bài viết của chúng tôi.
 • Địa chỉ vàng cho phép người dùng sử dụng bài viết của chúng tôi với mục đích phi thương mại và cần dẫn nguồn về website, giữ lại tên, bút danh tác giả (nếu có).
 • Bạn không được sử dụng bài viết của chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bản quyền về logo/ hình ảnh

Bản quyền về logo và hình ảnh trên website Địa chỉ vàng như sau:

 • Tác giả sáng tạo ra logo/ hình ảnh có quyền được công nhận và bảo vệ sản phẩm của mình.
 • Tác giả có thể sử dụng để tái bản logo/ hình ảnh đó.
 • Tác giả có quyền không công khai logo/ hình ảnh do mình sáng tạo.

Quy định về xử lý khi phát hiện vi phạm bản quyền của Địa chỉ Vàng

Khi phát hiện vi phạm bản quyền của Địa chỉ vàng, chúng tôi có quyền thực hiện một số biện pháp như:

 • Yêu cầu sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu xử lý nghiêm minh.
 • Địa chỉ vàng có thể liên hệ với người vi phạm để yêu cầu xóa, gỡ các sản phẩm thuộc bản quyền của chúng tôi. 
 • Trong một số trường hợp, người vi phạm có thể bị khởi kiện và xử phạt theo quy định nếu vi phạm bản quyền.

Một số quan niệm sai lầm của chúng ta về luật bản quyền và quyền tác giả

Dưới đây là một số quan niệm sai lầm về luật bản quyền và quyền tác giả. Bạn hãy tham khảo để có thêm những thông tin cần biết:

 • Luật bản quyền không yêu cầu đăng ký bản quyền nên các tác phẩm được sáng tạo ra đã được luật bản quyền bảo vệ.
 • Nếu sử dụng các sản phẩm của người khác không nhằm mục đích kiếm tiền thì không sai phạm là quan niệm sai lầm.
 • Dù bạn sử dụng các sản phẩm của người khác và có dẫn nguồn chi tiết vẫn được cho là vi phạm. Do đó, cần phải có sự cho phép của tác giả.
 • Bài viết, logo/ hình ảnh đã được đăng tải trên website Địa chỉ vàng có thể tùy ý sử dụng là quan niệm sai lầm. Bạn cần phải xin phép tác giả để sử dụng.
 •  Quyền tác giả tồn tại mãi mãi. Nhưng thực tế, thời hạn bảo vệ bản quyền tác giả có thể khác nhau tùy theo các tác phẩm.

Để hiểu rõ hơn về quy định về bản quyền của Địa chỉ vàng, vui lòng liên hệ tại:

 • Địa chỉ: 103 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1900 2222
 • Email: info@diachivang.org